۳ دوره پیدا شد

Data Carpentry-Genomics-Part 2

این برنامه به صورت متمرکز برنامه نویسی و نیز رسم نمودارها در زبان برنامه نویسی پایتون را طراحی و ارائه کرده است. لطفا فایل های داده را …

Data Carpentry – Genomics – Part 1

در این دوره، که دوره ی مقدماتی از سه گانه ی SoftwareCarpentry است، یاد می گیرید، چطور با استفاده از دستورات در Unix Shell فایل ها …